Heimerdinger
D

Bảng Ngọc Heimerdinger

the Revered Inventor • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Heimerdinger ở Sp đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Heimerdinger mà bạn đang tìm!
1.7%
Tỉ lệ bị chọn
50.8%
Tỉ lệ thắng
2%
Tỉ lệ bị cấm
156,570
Trận

Mạnh so với

Braum
46.6%
1,660
Yuumi
46.8%
3,658
Lulu
47%
3,809
Morgana
47.1%
6,959
Nautilus
47.5%
9,451

Yếu so với

Xerath
53.7%
5,208
Sona
53.2%
1,816
Lux
51.4%
12,462
Soraka
51.4%
3,878
Rakan
51.1%
4,957

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.9%
111,418 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
51%
145,376 Trận

Các Trang bị chính

Rylai's Crystal ScepterSorcerer's Shoes
Liandry's Anguish
56.7%
18,800 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Shadowflame
56.9%60.9%65.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Hextech Micro-Rockets
W
H-28 G Evolution Turret
Q
CH-2 Electron Storm Grenade
E
53%
30,206 Trận
H-28 G Evolution Turret
Q
1
8
10
12
13
Hextech Micro-Rockets
W
2
4
5
7
9
CH-2 Electron Storm Grenade
E
3
14
15
UPGRADE!!!
R
6
11

Bảng Ngọc Heimerdinger

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Heimerdinger

Bảng Ngọc Heimerdinger
SorcerySorcery
Summon Aery
<1%
Arcane Comet
>99%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
98%
Nimbus Cloak
2%
Transcendence
45%
Celerity
6%
Absolute Focus
49%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
89%
Perfect Timing
<1%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
72%
Cosmic Insight
37%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
99%
Offense
1%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
5%
Flex
91%
Flex
3%