Heimerdinger
D

Bảng Ngọc Heimerdinger

the Revered Inventor • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Heimerdinger ở Top đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Heimerdinger mà bạn đang tìm!
3.5%
Tỉ lệ bị chọn
48.8%
Tỉ lệ thắng
1.2%
Tỉ lệ bị cấm
504
Trận

Mạnh so với

Kennen
18.2%
11
Singed
22.2%
9
Kled
25%
8
K'Sante
26.7%
15
Pantheon
33.3%
15

Yếu so với

Vladimir
85.7%
7
Gnar
80%
10
Twisted Fate
77.8%
9
Poppy
77.8%
9
Zac
73.7%
19

Phép Bổ Trợ

TeleportIgnite
72.2%
18 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
49.1%
428 Trận

Các Trang bị chính

Liandry's TormentSorcerer's ShoesRylai's Crystal Scepter
58.3%
48 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Morellonomicon
Shadowflame
60%75%83.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

H-28 G Evolution Turret
Q
CH-2 Electron Storm Grenade
E
Hextech Micro-Rockets
W
72%
36 Trận
H-28 G Evolution Turret
Q
1
4
5
7
9
Hextech Micro-Rockets
W
3
14
15
CH-2 Electron Storm Grenade
E
2
8
10
12
13
UPGRADE!!!
R
6
11

Bảng Ngọc Heimerdinger

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Heimerdinger

Bảng Ngọc Heimerdinger
SorcerySorcery
Summon Aery
7%
Arcane Comet
93%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
87%
Nimbus Cloak
13%
Transcendence
20%
Celerity
27%
Absolute Focus
53%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
73%
Triple Tonic
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
100%
Cosmic Insight
27%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
86%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
29%
Flex
0%
Flex
0%