Viego
D

Bảng Ngọc Viego

The Ruined King • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLE
Bảng Ngọc xịn nhất Viego ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Viego mà bạn đang tìm!
44.8%
Tỉ lệ bị chọn
50.8%
Tỉ lệ thắng
7.1%
Tỉ lệ bị cấm
21,753
Trận

Mạnh so với

Shyvana
42.5%
259
Sylas
42.5%
447
Rengar
45.2%
389
Taliyah
45.4%
282
Graves
45.4%
885

Yếu so với

Rek'Sai
57.4%
263
Shaco
53%
658
Gragas
52.9%
261
Bel'Veth
52.7%
474
Briar
52.2%
744

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.8%
21,611 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
51.7%
4,718 Trận

Các Trang bị chính

Kraken SlayerPlated SteelcapsTrinity Force
53.2%
2,429 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sundered Sky
Sterak's Gage
Death's Dance
58.9%62.9%64.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Blade of the Ruined King
Q
Harrowed Path
E
Spectral Maw
W
53%
11,028 Trận
Blade of the Ruined King
Q
1
4
5
7
9
Spectral Maw
W
2
14
15
Harrowed Path
E
3
8
10
12
13
Heartbreaker
R
6
11

Bảng Ngọc Viego

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Viego

Bảng Ngọc Viego
PrecisionPrecision
Press the Attack
2%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
98%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
88%
Legend: Tenacity
12%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
90%
Cut Down
<1%
Last Stand
10%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Triple Tonic
0%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
>99%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
87%
Flex
0%
Flex
0%