Viego
D

Bảng Ngọc Viego

The Ruined King • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Viego ở Rừng đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Viego mà bạn đang tìm!
11.6%
Tỉ lệ bị chọn
50.6%
Tỉ lệ thắng
5.5%
Tỉ lệ bị cấm
387,763
Trận

Mạnh so với

Sylas
45.2%
6,211
Diana
47.4%
10,880
Kindred
47.6%
5,507
Graves
47.8%
11,600
Nidalee
47.9%
10,397

Yếu so với

Rammus
54.6%
5,281
Amumu
53.6%
12,447
Shyvana
52.4%
15,491
Warwick
52.4%
12,474
Zac
51.4%
5,981

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.6%
377,322 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
Health Potion
50.5%
204,620 Trận

Các Trang bị chính

Kraken SlayerMercury's TreadsSundered Sky
54.1%
44,285 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Death's Dance
Wit's End
58.7%59.7%59.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Blade of the Ruined King
Q
Harrowed Path
E
Spectral Maw
W
52%
187,754 Trận
Blade of the Ruined King
Q
1
4
5
7
9
Spectral Maw
W
2
14
15
Harrowed Path
E
3
8
10
12
13
Heartbreaker
R
6
11

Bảng Ngọc Viego

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Viego

Bảng Ngọc Viego
PrecisionPrecision
Press the Attack
9%
Fleet Footwork
<1%
Conqueror
91%
Absorb Life
<1%
Triumph
>99%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
>99%
Legend: Haste
<1%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
59%
Cut Down
31%
Last Stand
10%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
>99%
Cash Back
<1%
Triple Tonic
<1%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
>99%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
<1%
Adapative Force
<1%
Attack Speed
97%
Ability Haste
<1%
Adapative Force
97%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
28%
Tenacity and Slow Resist
2%
Health Scaling
74%