Jax
D

Bảng Ngọc Jax

Grandmaster at Arms • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Jax ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Jax mà bạn đang tìm!
11.2%
Tỉ lệ bị chọn
50.6%
Tỉ lệ thắng
15.7%
Tỉ lệ bị cấm
596,674
Trận

Mạnh so với

Yasuo
44.1%
6,614
Irelia
44.5%
10,445
K'Sante
45.3%
15,907
Gwen
45.9%
13,430
Yone
46%
44,251

Yếu so với

Garen
55.2%
38,114
Illaoi
55.1%
17,395
Dr. Mundo
55%
8,513
Cho'Gath
53%
7,060
Malphite
52.4%
18,253

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.4%
496,452 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.6%
222,762 Trận

Các Trang bị chính

Divine Sunderer
Plated SteelcapsSpear of Shojin
55.3%
69,957 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Frozen Heart
Death's Dance
60.2%59.7%60.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Empower
W
Counter Strike
E
Leap Strike
Q
53%
299,914 Trận
Leap Strike
Q
2
14
15
Empower
W
3
4
5
7
9
Counter Strike
E
1
8
10
12
13
Grandmaster-at-Arms
R
6
11

Bảng Ngọc Jax

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Jax

Bảng Ngọc Jax
ResolveResolve
Grasp of the Undying
100%
Aftershock
0%
Guardian
0%
Demolish
100%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
1%
Second Wind
95%
Bone Plating
4%
Overgrowth
19%
Revitalize
<1%
Unflinching
81%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
11%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
>99%
Cosmic Insight
89%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
3%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
3%
Flex
66%
Flex
32%