Shyvana
D

Bảng Ngọc Shyvana

the Half-Dragon • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Shyvana ở Rừng đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Shyvana mà bạn đang tìm!
2.9%
Tỉ lệ bị chọn
50.6%
Tỉ lệ thắng
0.5%
Tỉ lệ bị cấm
122,339
Trận

Mạnh so với

Fiddlesticks
46%
1,404
Sejuani
46.1%
1,394
Nunu & Willump
46.6%
1,835
Diana
47.2%
2,173
Rengar
47.2%
1,852

Yếu so với

Bel'Veth
52.8%
3,519
Briar
52.2%
4,705
Volibear
52.1%
1,795
Master Yi
51.6%
6,052
Lillia
51.4%
3,013

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.6%
103,048 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
50.9%
59,764 Trận

Các Trang bị chính

Spear of ShojinSorcerer's ShoesLiandry's Torment
54.7%
6,448 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Shadowflame
Void Staff
60.4%59.5%62.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Flame Breath
E
Burnout
W
Twin Bite
Q
52%
53,299 Trận
Twin Bite
Q
3
14
15
Burnout
W
2
8
10
12
13
Flame Breath
E
1
4
5
7
9
Dragon's Descent
R
6
11

Bảng Ngọc Shyvana

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Shyvana

Bảng Ngọc Shyvana
DominationDomination
Electrocute
0%
Predator
0%
Dark Harvest
100%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
17%
Taste of Blood
3%
Sudden Impact
81%
Zombie Ward
56%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
44%
Treasure Hunter
92%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
8%
Ultimate Hunter
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
67%
Triple Tonic
0%
Future's Market
33%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
97%
Flex
3%
Flex
0%