Shyvana
D

Bảng Ngọc Shyvana

the Half-Dragon • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Shyvana ở Rừng đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Shyvana mà bạn đang tìm!
3.5%
Tỉ lệ bị chọn
52.1%
Tỉ lệ thắng
0.7%
Tỉ lệ bị cấm
160,733
Trận

Mạnh so với

Rengar
42.1%
1,719
Sylas
43.4%
1,791
Lee Sin
44.7%
8,361
Evelynn
45.2%
2,182
Kindred
45.4%
2,808

Yếu so với

Lillia
51.1%
6,569
Udyr
50.8%
2,415
Bel'Veth
50.5%
2,162
Master Yi
50.3%
6,384
Volibear
50.1%
4,162

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
52.2%
143,055 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
52.6%
76,965 Trận

Các Trang bị chính

Spear of ShojinSorcerer's ShoesLiandry's Torment
55.8%
27,835 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Riftmaker
Rabadon's Deathcap
Cryptbloom
60.2%64%65.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Flame Breath
E
Burnout
W
Twin Bite
Q
54%
74,137 Trận
Twin Bite
Q
3
14
15
Burnout
W
2
8
10
12
13
Flame Breath
E
1
4
5
7
9
Dragon's Descent
R
6
11

Bảng Ngọc Shyvana

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Shyvana

Bảng Ngọc Shyvana
PrecisionPrecision
Press the Attack
70%
Fleet Footwork
30%
Conqueror
0%
Absorb Life
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
25%
Legend: Haste
75%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
35%
Cut Down
35%
Last Stand
30%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
70%
Cash Back
30%
Triple Tonic
0%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
70%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
30%
Adapative Force
0%
Attack Speed
100%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
5%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
95%