Shyvana
D

Bảng Ngọc Shyvana

the Half-Dragon • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Shyvana ở Rừng đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Shyvana mà bạn đang tìm!
2.6%
Tỉ lệ bị chọn
51.6%
Tỉ lệ thắng
0.9%
Tỉ lệ bị cấm
261,397
Trận

Mạnh so với

Rengar
44.5%
3,176
Gragas
45.6%
2,682
Kindred
45.9%
2,876
Sejuani
46%
3,422
Lee Sin
46%
12,984

Yếu so với

Lillia
52%
6,957
Udyr
51.5%
3,543
Evelynn
51.4%
5,891
Zac
50.9%
3,617
Amumu
50.4%
5,636

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
51.6%
214,030 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
52%
86,168 Trận

Các Trang bị chính

Nashor's ToothSorcerer's Shoes
Night Harvester
54.2%
52,321 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Shadowflame
Void Staff
63.2%61.1%61.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Flame Breath
E
Burnout
W
Twin Bite
Q
54%
118,065 Trận
Twin Bite
Q
3
14
15
Burnout
W
2
8
10
12
13
Flame Breath
E
1
4
5
7
9
Dragon's Descent
R
6
11

Bảng Ngọc Shyvana

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Shyvana

Bảng Ngọc Shyvana
PrecisionPrecision
Press the Attack
32%
Lethal Tempo
65%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
3%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
83%
Legend: Tenacity
17%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
61%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
26%
Second Wind
45%
Bone Plating
28%
Overgrowth
19%
Revitalize
0%
Unflinching
22%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
88%
Flex
9%
Flex
3%
Defense
12%
Flex
72%
Flex
16%