Urgot
D

Bảng Ngọc Urgot

the Dreadnought • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Urgot ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Urgot mà bạn đang tìm!
2.6%
Tỉ lệ bị chọn
51.4%
Tỉ lệ thắng
1%
Tỉ lệ bị cấm
109,763
Trận

Mạnh so với

K'Sante
44%
2,620
Yasuo
44.1%
1,375
Akali
44.5%
1,434
Riven
44.8%
3,026
Jayce
45.1%
1,766

Yếu so với

Dr. Mundo
55.8%
1,961
Kayle
54.5%
2,012
Trundle
53.3%
1,649
Malphite
52.5%
2,758
Olaf
51.6%
1,939

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.4%
86,060 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
52.1%
65,629 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsBlack CleaverTitanic Hydra
56.2%
6,843 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Jak'Sho, The Protean
Sterak's Gage
Thornmail
56.8%60.4%55.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Purge
W
Disdain
E
Corrosive Charge
Q
53%
47,980 Trận
Corrosive Charge
Q
3
14
15
Purge
W
2
4
5
7
9
Disdain
E
1
8
10
12
13
Fear Beyond Death
R
6
11

Bảng Ngọc Urgot

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Urgot

Bảng Ngọc Urgot
PrecisionPrecision
Press the Attack
78%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
22%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
11%
Legend: Tenacity
89%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
22%
Cut Down
0%
Last Stand
78%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
0%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
100%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
33%
Flex
67%