Urgot
D

Bảng Ngọc Urgot

the Dreadnought • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Urgot ở Top đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Urgot mà bạn đang tìm!
5.7%
Tỉ lệ bị chọn
52.2%
Tỉ lệ thắng
1.8%
Tỉ lệ bị cấm
74,256
Trận

Mạnh so với

Akali
41.7%
852
Riven
42.7%
1,367
K'Sante
43%
1,750
Yone
43.3%
1,846
Gangplank
43.5%
992

Yếu so với

Kayle
52.8%
1,823
Dr. Mundo
52%
2,075
Mordekaiser
51.7%
3,972
Vayne
51.2%
1,411
Cho'Gath
50.5%
983

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
52.2%
62,755 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
52.9%
51,721 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsBlack CleaverHullbreaker
56.6%
4,477 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Jak'Sho, The Protean
Thornmail
60.1%56.3%53.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Purge
W
Disdain
E
Corrosive Charge
Q
53%
32,455 Trận
Corrosive Charge
Q
3
14
15
Purge
W
2
4
5
7
9
Disdain
E
1
8
10
12
13
Fear Beyond Death
R
6
11

Bảng Ngọc Urgot

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Urgot

Bảng Ngọc Urgot
PrecisionPrecision
Press the Attack
48%
Fleet Footwork
52%
Conqueror
0%
Absorb Life
0%
Triumph
60%
Presence of Mind
40%
Legend: Alacrity
60%
Legend: Haste
38%
Legend: Bloodline
2%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
12%
Second Wind
10%
Bone Plating
78%
Overgrowth
83%
Revitalize
0%
Unflinching
17%
Adapative Force
65%
Attack Speed
35%
Ability Haste
0%
Adapative Force
98%
Move Speed
0%
Health Scaling
2%
Base Health
28%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
72%