Udyr
D

Bảng Ngọc Udyr

the Spirit Walker • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLESUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Udyr ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Udyr mà bạn đang tìm!
21.3%
Tỉ lệ bị chọn
49.8%
Tỉ lệ thắng
1.6%
Tỉ lệ bị cấm
4,241
Trận

Mạnh so với

Taliyah
39.6%
106
Lee Sin
44.4%
597
Kindred
46.1%
193
Gragas
46.8%
126
Warwick
47.1%
342

Yếu so với

Trundle
58.2%
79
Elise
58.1%
62
Sylas
57%
165
Karthus
56.5%
115
Ivern
56.1%
57

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
51.2%
963 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
Health Potion
51%
1,815 Trận

Các Trang bị chính

Boots of SwiftnessLiandry's TormentJak'Sho, The Protean
56.5%
115 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Frozen Heart
Thornmail
Mejai's Soulstealer
56%59.6%80%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Wilding Claw
Q
Blazing Stampede
E
Iron Mantle
W
54%
520 Trận
Wilding Claw
Q
1
5
6
7
9
11
Iron Mantle
W
3
15
Blazing Stampede
E
4
8
10
12
13
14
Wingborne Storm
R
2

Bảng Ngọc Udyr

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Udyr

Bảng Ngọc Udyr
ResolveResolve
Grasp of the Undying
100%
Aftershock
0%
Guardian
0%
Demolish
39%
Font of Life
0%
Shield Bash
61%
Conditioning
2%
Second Wind
87%
Bone Plating
12%
Overgrowth
16%
Revitalize
84%
Unflinching
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
0%
Triple Tonic
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
100%
Cosmic Insight
2%
Approach Velocity
98%
Time Warp Tonic
0%
Offense
96%
Offense
3%
Offense
1%
Offense
93%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
46%
Flex
0%
Flex
0%