Pyke
D

Bảng Ngọc Pyke

the Bloodharbor Ripper • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Pyke ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Pyke mà bạn đang tìm!
6.5%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
11.6%
Tỉ lệ bị cấm
347,921
Trận

Mạnh so với

Yuumi
45.2%
7,766
Ashe
47.1%
7,638
Karma
47.2%
7,425
Lulu
48.1%
8,686
Pantheon
48.7%
4,538

Yếu so với

Maokai
54.8%
4,112
Renata Glasc
53.4%
8,326
Rakan
53.3%
17,084
Janna
52.9%
6,901
Zyra
52.8%
9,813

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
49.6%
327,629 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Steel Shoulderguards
49.7%
328,606 Trận

Các Trang bị chính

Mobility BootsUmbral Glaive
Duskblade of Draktharr
53.8%
46,745 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Edge of Night
Guardian Angel
Serylda's Grudge
56.2%59.5%53.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bone Skewer
Q
Phantom Undertow
E
Ghostwater Dive
W
52%
220,637 Trận
Bone Skewer
Q
1
4
5
7
9
Ghostwater Dive
W
3
14
15
Phantom Undertow
E
2
8
10
12
13
Death From Below
R
6
11

Bảng Ngọc Pyke

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Pyke

Bảng Ngọc Pyke
DominationDomination
Electrocute
0%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
100%
Cheap Shot
87%
Taste of Blood
2%
Sudden Impact
11%
Zombie Ward
95%
Ghost Poro
<1%
Eyeball Collection
5%
Treasure Hunter
7%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
31%
Ultimate Hunter
62%
ResolveResolve
Demolish
<1%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
<1%
Second Wind
40%
Bone Plating
60%
Overgrowth
4%
Revitalize
<1%
Unflinching
95%
Offense
97%
Offense
3%
Offense
0%
Offense
92%
Flex
7%
Flex
<1%
Defense
0%
Flex
83%
Flex
17%