Sylas
D

Bảng Ngọc Sylas

the Unshackled • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Sylas ở Mid đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Sylas mà bạn đang tìm!
8.7%
Tỉ lệ bị chọn
50.9%
Tỉ lệ thắng
11.6%
Tỉ lệ bị cấm
263,062
Trận

Mạnh so với

Malphite
41.3%
4,151
Tristana
44.2%
6,717
Azir
44.5%
3,447
Corki
45.2%
3,921
Twisted Fate
46.7%
3,942

Yếu so với

Galio
56.2%
6,013
Naafiri
55%
4,309
Cassiopeia
53.7%
2,936
Malzahar
53.6%
5,514
Vex
52.9%
6,593

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.9%
197,869 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51.3%
229,464 Trận

Các Trang bị chính

Lich BaneSorcerer's ShoesShadowflame
54.7%
46,267 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Cryptbloom
58.4%62.9%66.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Kingslayer
W
Abscond / Abduct
E
Chain Lash
Q
53%
117,187 Trận
Chain Lash
Q
3
14
15
Kingslayer
W
2
4
5
7
9
Abscond / Abduct
E
1
8
10
12
13
Hijack
R
6
11

Bảng Ngọc Sylas

DominationDomination
Electrocute
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Sylas

Bảng Ngọc Sylas
DominationDomination
Electrocute
60%
Dark Harvest
40%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
2%
Sudden Impact
98%
Zombie Ward
15%
Ghost Poro
2%
Eyeball Collection
83%
Treasure Hunter
75%
Relentless Hunter
16%
Ultimate Hunter
9%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
52%
Cash Back
2%
Triple Tonic
2%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
45%
Cosmic Insight
93%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
5%
Adapative Force
83%
Attack Speed
15%
Ability Haste
2%
Adapative Force
>99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
64%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
37%