Jarvan IV
D

Bảng Ngọc Jarvan IV

the Exemplar of Demacia • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Jarvan IV ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Jarvan IV mà bạn đang tìm!
8.6%
Tỉ lệ bị chọn
49.8%
Tỉ lệ thắng
7.7%
Tỉ lệ bị cấm
459,630
Trận

Mạnh so với

Sejuani
47.3%
7,308
Gragas
47.5%
4,934
Nunu & Willump
47.6%
5,407
Wukong
47.8%
5,488
Rengar
47.9%
5,055

Yếu so với

Briar
53%
15,817
Trundle
52.6%
5,419
Master Yi
52.3%
16,929
Nocturne
51.9%
25,924
Poppy
51.4%
9,098

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49.8%
457,770 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
50.1%
293,023 Trận

Các Trang bị chính

Goredrinker
Plated SteelcapsSpear of Shojin
54%
80,762 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Frozen Heart
Guardian Angel
Maw of Malmortius
59.4%65.6%61.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Dragon Strike
Q
Demacian Standard
E
Golden Aegis
W
52%
309,834 Trận
Dragon Strike
Q
2
4
5
7
9
Golden Aegis
W
3
14
15
Demacian Standard
E
1
8
10
12
13
Cataclysm
R
6
11

Bảng Ngọc Jarvan IV

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Jarvan IV

Bảng Ngọc Jarvan IV
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Lethal Tempo
<1%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
>99%
Overheal
<1%
Triumph
>99%
Presence of Mind
<1%
Legend: Alacrity
86%
Legend: Tenacity
14%
Legend: Bloodline
<1%
Coup de Grace
64%
Cut Down
0%
Last Stand
36%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
>99%
Perfect Timing
0%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
<1%
Cosmic Insight
>99%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
<1%
Offense
<1%
Offense
97%
Offense
<1%
Offense
97%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
21%
Flex
76%
Flex
9%